News

FingAAH! is Released!

FingAAH! Yayınlandı!

FingAAH! is here and it's waiting in the nearest App Store and Google Play Store for you to download & play right now!

FingAAH! geldi ve size en yakın App Store ve Google Play Store'da sizi bekliyor!

Here are the links: iOS & Android

Linkler burada: iOS & Android

For more information and stats for the FingAAH!, you can visit fingaah.com.

FingAAH! hakkında daha fazla ayrıntı ve istatistikler için fingaah.com'u ziyaret edebilirsiniz.

türkçe
expand

Finger is Coming!

FingAAH! Geliyor!

FingAAH! is coming to the nearest App Store and Google Play Store in 01.10.2015!

FingAAH! size en yakın App Store ve Google Play Store'a 01.10.2015'te geliyor!

For more information and stats for the FingAAH!, you can visit fingaah.com.

FingAAH! hakkında daha fazla ayrıntı ve istatistikler için fingaah.com'u ziyaret edebilirsiniz.

türkçe

SiisGames.com on Air!

SiisGames.com Açıldı!

What's happening at Siis Games? All sorts of conspirations, corruptions and few small game news-if you are lucky. You can follow all these stuff at siisgames.com moment by moment, unless you've something better to do.

Siis Games içinde neler dönüyor? Türlü türlü entrikalar, yozlaşmışlıklar ve şansınız varsa bir kaç tane küçük oyun haberi. Tüm bunları, yapacak daha iyi bir işiniz yoksa, siisgames.com’dan an an takip edebilirsiniz.

So, Let the Game begin!

O zaman, Oyun başlasın!

türkçe
expand